(รหัสสินค้า : 016416) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016416) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

88,900 บาท

(KSPN-016-15-141) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR310 KCE-TWD-523   ขนาด 248000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

88,900 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-141) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR310 KCE-TWD-523   ขนาด 248000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-141

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR310 KCE-TWD-523

หน่วย

ลูก