(รหัสสินค้า : 016148) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016148) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

14,950 บาท

(KSPN-016-15-115) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR40 K3E TFD-522  ขนาด 31700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407

14,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-115) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR40 K3E TFD-522  ขนาด 31700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-115

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก