(รหัสสินค้า : 016150) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016150) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

15,550 บาท

(KSPN-016-15-120) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR45 KCE TFD-522  ขนาด 35800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407

15,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-120) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR45 KCE TFD-522  ขนาด 35800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-120

Model

P/N

ยี่ห้อ

หน่วย

ลูก