(รหัสสินค้า : 016274) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016274) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

74,700 บาท

(KSPN-016-16-101) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT188KCE-TFD-250
ขนาด 157,500 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

74,700 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-16-101) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT188KCE-TFD-250
ขนาด 157,500 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-16-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด