(รหัสสินค้า : 016063) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016063) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

21,295 บาท

(KSPN-016-11-134) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR81 KC TFD 522 ขนาด 67700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

21,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-134) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR81 KC TFD 522 ขนาด 67700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-11-134

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR81 KC TFD 522

หน่วย

ลูก