(รหัสสินค้า : 016064) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016064) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

25,275 บาท

(KSPN-016-11-135) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR94 KC TFD -511 ขนาด 80100 บีทียูV
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

25,275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-135) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR94 KC TFD -511 ขนาด 80100 บีทียูV
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-11-135

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR94 KC TFD -511

หน่วย

ลูก