(รหัสสินค้า : 016016) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016016) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

10,740 บาท

(KSPN-016-11-111) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR30 KS PFZ  ขนาด 25400 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-22
Cap 60/370

10,740 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-111) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR30 KS PFZ  ขนาด 25400 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-22
Cap 60/370
KSPN

KSPN-016-11-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR30 KS PFZ

หน่วย

ลูก