(รหัสสินค้า : 016070) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016070) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

9,710 บาท

(KSPN-016-11-104) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR26-K3-PFJ-511 ขนาด 21800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 220V น้ำยา R-22
Cap 40/370

9,710 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-104) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR26-K3-PFJ-511 ขนาด 21800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 220V น้ำยา R-22
Cap 40/370

KSPN

KSPN-016-11-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR26-K3-PFJ-511

หน่วย

ลูก