(รหัสสินค้า : 016077) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016077) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

12,690 บาท

(KSPN-016-11-119) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR42KE-TFD-52E  ขนาด 34900 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22

12,690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-119) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR42KE-TFD-52E  ขนาด 34900 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-11-119

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก