(รหัสสินค้า : 016079) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016079) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

13,595 บาท

(KSPN-016-11-123) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR47-K3-PFJ-511 ขนาด 39300 บีทียู
220V น้ำยา R-22 แบบสกอล์ล (Scroll)
Cap 60/370

13,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-123) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR47-K3-PFJ-511 ขนาด 39300 บีทียู
220V น้ำยา R-22 แบบสกอล์ล (Scroll)
Cap 60/370

KSPN

KSPN-016-11-123

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR47-K3-PFJ-511

หน่วย

ลูก