(รหัสสินค้า : 016080) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016080) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

14,295 บาท

(KSPN-016-11-124) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR48K3-PFJ-511  ขนาด 40800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-22
Cap 60/370

14,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-124) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR48K3-PFJ-511  ขนาด 40800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-22
Cap 60/370
KSPN

KSPN-016-11-124

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR48K3-PFJ-511

หน่วย

ลูก