(รหัสสินค้า : 016081) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016081) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

14,345 บาท

(KSPN-016-11-102) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR24K3-TFD-522  ขนาด 20400 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22

14,345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-102) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR24K3-TFD-522  ขนาด 20400 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-11-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR24K3-TFD-522

หน่วย

ลูก