(รหัสสินค้า : 016020) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016020) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

10,485 บาท

(KSPN-016-11-110) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR32-KS-PFZ-511 ขนาด 26700 บีทียู
220V น้ำยา R-22 แบบสกอล์ล (Scroll)
Cap 80/370

10,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-110) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR32-KS-PFZ-511 ขนาด 26700 บีทียู
220V น้ำยา R-22 แบบสกอล์ล (Scroll)
Cap 80/370

KSPN

KSPN-016-11-110

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR32-KS-PFZ-511

หน่วย

ลูก