(รหัสสินค้า : 016129) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016129) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

9,395 บาท

(KSPN-016-15-101) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR22 K3E PFJ ขนาด 18300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 220V น้ำยา R-407
Cap 40/370

9,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-101) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR22 K3E PFJ ขนาด 18300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 220V น้ำยา R-407
Cap 40/370

KSPN

KSPN-016-15-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR22 K3E PFJ

หน่วย

ลูก