(รหัสสินค้า : 016133) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016133) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

13,600 บาท

(KSPN-016-15-108) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR30 K3E PFJ-511  ขนาด 24300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-407
Cap 45/370

13,600 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-108) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR30 K3E PFJ-511  ขนาด 24300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-407
Cap 45/370

KSPN

KSPN-016-15-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR30 K3E PFJ-511

หน่วย

ลูก