(รหัสสินค้า : 016033) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016033) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

14,995 บาท

(KSPN-016-11-130) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR72KC-TFD-52E  ขนาด 60700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22

14,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-130) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR72KC-TFD-52E  ขนาด 60700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-11-130

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR72KC-TFD-52E

หน่วย

ลูก