(รหัสสินค้า : 016144) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016144) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

14,550 บาท

(KSPN-016-15-107) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR28 K3E TFD-522  ขนาด 22700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407

14,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-107) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR28 K3E TFD-522  ขนาด 22700 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR28 K3E TFD-522

หน่วย

ลูก