(รหัสสินค้า : 016038) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016038) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

12,780 บาท

(KSPN-016-11-122) (11-สกอลล์ COPELAND 0R-22)
รุ่น ZR45 KC TFD ขนาด 38200 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

12,780 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-122) (11-สกอลล์ COPELAND 0R-22)
รุ่น ZR45 KC TFD ขนาด 38200 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-11-122

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR45 KC TFD

หน่วย

ลูก