(รหัสสินค้า : 016154) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016154) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

13,840 บาท

(KSPN-016-15-126) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR57 KEE TFD ขนาด 47000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

13,840 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-126) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR57 KEE TFD ขนาด 47000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

KSPN

KSPN-016-15-126

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR57 KEE TFD

หน่วย

ลูก