(รหัสสินค้า : 016156) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016156) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

18,650 บาท

(KSPN-016-15-131) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR68 KCE TFD-522  ขนาด 56100 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

18,650 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-131) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR68 KCE TFD-522  ขนาด 56100 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-131

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR68 KCE TFD-522 

หน่วย

ลูก