(รหัสสินค้า : 016157) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016157) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

16,550 บาท

(KSPN-016-15-132-NS) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR72 KCE TFD-52E  ขนาด 59200 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410

16,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-132-NS) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR72 KCE TFD-52E  ขนาด 59200 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-15-132

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR72 KCE TFD-52E

หน่วย

ลูก