(รหัสสินค้า : 016159) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016159) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

29,600 บาท

(KSPN-016-15-135) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR94 KCE TFD-522  ขนาด 78600 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

29,600 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-135) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR94 KCE TFD-522  ขนาด 78600 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-135

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR94 KCE TFD-522

หน่วย

ลูก