(รหัสสินค้า : 016162) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016162) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

40,700 บาท

(KSPN-016-15-139) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR160 KCE TFD-522  ขนาด 128000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407

40,700 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-139) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR160 KCE TFD-522  ขนาด 128000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-139

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR160 KCE TFD-522

หน่วย

ลูก