(รหัสสินค้า : 016163) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016163) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

46,650 บาท

(KSPN-016-15-140) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR190 KCE TFD-522  ขนาด 150000 บีทียู
แบบท่อเชื่อม
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้่ำยา R-407

46,650 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-140) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR190 KCE TFD-522  ขนาด 150000 บีทียู
แบบท่อเชื่อม
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้่ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-140

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR190 KCE TFD-522

หน่วย

ลูก