(รหัสสินค้า : 016237) (ยกเลิก) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016237) (ยกเลิก) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

12,500 บาท

(KSPN-016-11-128) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR49 KC TFD ขนาด 41100 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

12,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-128) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR49 KC TFD ขนาด 41100 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-11-128

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR49 KC TFD

หน่วย

ลูก