(ยกเลิก – แทนด้วย 016441) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(ยกเลิก – แทนด้วย 016441) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

66,855 บาท

(KSPN-016-12-107) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT216KC-TFD-250/275
ขนาด 178,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

66,855 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-12-107) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT216KC-TFD-250/275
ขนาด 178,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-12-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก