(รหัสสินค้า : 016261) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016261) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

28,300 บาท

(KSPN-016-11-134) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR125KF-TFD-522  ขนาด 106800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22

28,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-134) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR125KF-TFD-522  ขนาด 106800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-11-134

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก