(รหัสสินค้า : 016264) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016264) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

88,600 บาท

(KSPN-016-12-113) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT380KC-TFD-275
ขนาด 300,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

88,600 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-12-113) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT380KC-TFD-275
ขนาด 300,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-12-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด