(รหัสสินค้า : 016266) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016266) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

48,200 บาท

(KSPN-016-12-102) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT122K3-TFD-522
ขนาด 101,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

48,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-12-102) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT122K3-TFD-522
ขนาด 101,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-12-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด