(รหัสสินค้า : 016267) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016267) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

49,300 บาท

(KSPN-016-12-103) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT136K3-TFD-522
ขนาด 114,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

49,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-12-103) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT136K3-TFD-522
ขนาด 114,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-12-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด