(รหัสสินค้า : 016271) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016271) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

76,500 บาท

(KSPN-016-12-108) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT250KC-TFD-250
ขนาด 208,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

76,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-12-108) (12-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-22)
รุ่น ZRT250KC-TFD-250
ขนาด 208,000 บีทียู 380V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-12-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด