(รหัสสินค้า : 016275) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016275) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

77,100 บาท

(KSPN-016-16-102) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT216KCE-TFD-250
ขนาด 178,000 บีทียู แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

77,100 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-16-102) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT216KCE-TFD-250
ขนาด 178,000 บีทียู แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-16-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด