(รหัสสินค้า : 016276) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016276) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

84,050 บาท

(KSPN-016-16-103) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT250KCE-TFD-250
ขนาด 197,000 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407c (TANDEM Scroll)

84,050 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-16-103) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT250KCE-TFD-250
ขนาด 197,000 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407c (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-16-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด