(รหัสสินค้า : 016278) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016278) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

110,000 บาท

(KSPN-016-16-105) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT320KCE-TFD-275
ขนาด 260,000 บีทียู แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

110,000 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-16-105) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT320KCE-TFD-275
ขนาด 260,000 บีทียู แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-16-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด