(รหัสสินค้า : 016279) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016279) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

120,800 บาท

(KSPN-016-16-106) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT380KCE-TFD-275
ขนาด 300,000 บีทียู แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

120,800 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-16-106) (16-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-407)
รุ่น ZRT380KCE-TFD-275
ขนาด 300,000 บีทียู แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-407 (TANDEM Scroll)

KSPN

KSPN-016-16-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก