(รหัสสินค้า : 016287) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016287) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

87,300 บาท

(KSPN-016-11-202) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR250 KC-TWD-523  ขนาด 204000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)

87,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-202) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR250 KC-TWD-523  ขนาด 204000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)
KSPN

KSPN-016-11-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR250KC-TWD-523

หน่วย

ลูก