(รหัสสินค้า : 016290) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016290) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

17,100 บาท

(KSPN-016-15-129) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR61 KEE TFM-52E ขนาด 50000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407

17,100 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-129) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR61 KEE TFM-52E ขนาด 50000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-129

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก