(รหัสสินค้า : 016292) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016292) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

102,500 บาท

(KSPN-016-11-208) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR380 KC TWD-522 ขนาด 315000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)

102,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-208) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR380 KC TWD-522 ขนาด 315000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)
KSPN

KSPN-016-11-208

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR380 KC TWD

หน่วย

ลูก