(รหัสสินค้า : 016302) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016302) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

30,200 บาท

(KSPN-016-15-138) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR144 KFE-TFD-522  ขนาด 118000  บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407

30,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-138) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR144 KFE-TFD-522  ขนาด 118000  บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-138

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR144 KFE-TFD-522

หน่วย

ลูก