คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

21,895 บาท

(KSPN-103-D1-091) (D1-DAIKIN)
รุ่น R36NUV2S,  รุ่น R36NUV2S
Model : JT125GA-V1
P/N: 1702121
(P/N เดิม : 1702121L)

21,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-091) (D1-DAIKIN)
รุ่น R36NUV2S,  รุ่น R36NUV2S
Model : JT125GA-V1
P/N: 1702121
(P/N เดิม : 1702121L)
KSPN

หน่วย

ลูก