คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

22,925 บาท

(KSPN-103-D1-100) (D1-DAIKIN)
Model : JT160GA-Y1
รุ่น R42NUY2S
P/N : 1702145L

22,925 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-100) (D1-DAIKIN)
Model : JT160GA-Y1
รุ่น R42NUY2S
P/N : 1702145L

KSPN