คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

24,200 บาท

(KSPN-103-D1-229) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ42MY2S
P/N : 2533566

24,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-229) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ42MY2S
P/N : 2533566

KSPN

หน่วย

ลูก