คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

46,700 บาท

(KSPN-103-D1-036) (D1-DAIKIN)
รุ่น ARU10KUY1
รุ่น AFV10KY1
Model : JT335D-P1YE 380V R-22
P/N : 1706705L

46,700 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-036) (D1-DAIKIN)
รุ่น ARU10KUY1
รุ่น AFV10KY1
Model : JT335D-P1YE 380V R-22
P/N : 1706705L

KSPN