คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

11,245 บาท

(KSPN-103-D1-283) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ24MSV2S
P/N : 4019101

11,245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-283) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ24MSV2S
P/N : 4019101
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก