คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

28,120 บาท

(KSPN-103-D1-289) (D1-DAIKIN)
รุ่น RR55DXY1S

28,120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-289) (D1-DAIKIN)
รุ่น RR55DXY1S
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด