คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

คอมเพรสเซอร์ DAIKIN

16,290 บาท

(KSPN-103-D1-305) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ36MV2S1
P/N : 4013423

16,290 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-305) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ36MV2S1
P/N : 4013423
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก