(รหัสสินค้า : 016307) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016307) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

59,085 บาท

((KSPN-016-42-204)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MT125-4VI
ไฟ 380V

59,085 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-204)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MT125-4VI
ไฟ 380V

KSPN

KSPN-016-42-204

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

MT125-4VI

หน่วย

ลูก