(รหัสสินค้า : 016309) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016309) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

42,590 บาท

(KSPN-016-42-105)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SM161 T4VC (4VAM)

42,590 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-105)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SM161 T4VC (4VAM)
KSPN

KSPN-016-42-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

SM161 T4VC (4VAM)

หน่วย

ลูก