(รหัสสินค้า : 016314) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016314) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

40,555 บาท

(KSPN-016-42-103)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SM120-4VAM
Model : SM120S4VC

40,555 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-103)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SM120-4VAM
Model : SM120S4VC
KSPN

KSPN-016-42-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก