(รหัสสินค้า : 016355) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016355) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

16,275 บาท

(KSPN-016-42-411)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SC18CLX2

16,275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-411)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SC18CLX2

KSPN

KSPN-016-42-411

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

SC18CLX2

หน่วย

ลูก